KONKURS RECYTATORSKI

                            ,,Niektórzy lubią poezję.

                                     (… )

 Poezję –

                            Tylko co to takiego poezja.

                            Niejedna chwiejna odpowiedź

                            na to pytanie już padła.

                   A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego

                            jak zbawiennej poręczy.’’

         fragment  wiersza z tomu ,,Koniec i początek’’ (1993)

Szkoła Podstawowa im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach

 oraz  Gminne Centrum  Kultury i Promocji  w Czarnej

ogłaszają  

Gminny Konkurs  Recytatorski Poezji Wisławy Szymborskiej

pod hasłem

 „Niektórzy lubią poezję”

Rok 2023 został ustanowiony przez Senat RP rokiem Wisławy Szymborskiej w setną rocznicę Jej urodzin. Jest to niezwykła  okazja, by upamiętnić osiągnięcia wybitnej noblistki, dlatego też nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego

 „MISTRZYNI SZYMBORSKA”.

Organizatorzy mają zaszczyt  zaprosić uczniów ze szkół podstawowych w gminie Czarna do  udziału w tym niecodziennym zdarzeniu. Serdecznie zapraszamy  wszystkich , którzy lubią poezję i cenią twórczość Wisławy Szymborskiej. Czekamy właśnie na Was! Pamiętajcie : „Nic dwa razy się nie zdarza” i „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”. Macie zatem niepowtarzalną okazję zaprezentować swój aktorski talent. Do zobaczenia!

(zał. nr 1)

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Wisławy Szymborskiej ogłoszonego w związku z realizacją ogólnopolskiego projektu pod nazwą   MISTRZYNI SZYMBORSKA

Założenia konkursu:

  1.   Popularyzacja twórczości Wisławy Szymborskiej, ukazanie jej wartości i piękna, prezentacja oraz promocja utalentowanych recytatorów, a także rozwijanie zainteresowania poezją noblistki.
  2. Upamiętnienie roku Wisławy Szymborskiej poprzez  prezentowanie twórczości poetki;
  3. Budzenie zainteresowania poezją przełomu wieków i dziedzictwem kulturowym naszego kraju;
  4.  Kształtowanie świadomości kulturowej;
  5.  Rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej;
  6.  Kształtowanie i utrwalanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych; dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych;
  7.  Dostrzeganie przez uczniów własnych zainteresowań, ich werbalizowanie i rozwijanie;

8. Rozwijanie kompetencji społecznych poprzez budowanie właściwych relacji interpersonalnych;

9.Rozwijanie umiejętności samodzielnego prezentowania wyników swojej pracy;

Uczestnicy :

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych.

Warunki udziału w konkursie :

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu (zał. nr 1) oraz  dostarczenie do dnia 10.03.2023 roku karty zgłoszenia  uczestników (zał. nr 2)

i pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika (zał. nr 3).  Dokumentację  należy  składać elektronicznie (skan) na adres : aureum8@wp.pl  lub osobiście w sekretariacie szkoły.

2. Uczestnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach: klasy IV- VI i klasy VII- VIII.

3.Udział w konkursie polegać będzie na recytacji jednego  utworu  Wisławy Szymborskiej, zaś  czas prezentacji nie powinien przekroczyć pięciu  minut. Występ może zawierać podkład muzyczny.

Komisja Konkursowa oceniać będzie uczniowskie interpretacje  według  następujących kryteriów:

– dobór  repertuaru do możliwości recytatora

– pomysłowość interpretacji

– ekspresja wypowiedzi

– umiejętność nawiązania kontaktu z odbiorcą

– dykcja

 – opanowanie tekstu

– ogólny wyraz artystyczny

 Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt, muzyka), jeśli służą one twórczej interpretacji.

4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.

5. Prezentacje ocenione zostaną przez jury powołane przez organizatora konkursu.

Termin konkursu :

 Konkurs odbędzie się 29.03 2023 roku o godzinie  9.00

Miejsce konkursu :

 Szkoła  Podstawowa im.  Lotników Brytyjskich w Żdzarach

Nagrody :

1.Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz rozdanie dyplomów laureatom konkursu odbędzie się po prezentacji wszystkich uczestników i dokonaniu oceny przez jury w dniu konkursu.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje organizatorom konkursu.

Patronat medialny :

Obserwator Lokalny”

Sprawy organizacyjne:

 Koordynatorkami  konkursu w szkole są  nauczycielki  : Anna Grabowska  i Dorota Szutka. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu;  Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z konkursem   udziela  Pani Anna Grabowska , Tel.602261348 ,  e- mail: aureum8@wp.pl

 Żdżary , 12.02.2023 r.

Previous Article
Next Article