Comenius

81 Miracles and A Heaven

2011-2013

Szkoły partnerskie:

 • Zespół Szkół im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach
  Publiczne Gimnazjum Polska
 • Nurmon yläaste– Finlandia
 • 19 Mayıs Ilkögretim Okulu Turcja
 •  Základní škola Želechovice nad DrevnicíRepublika Czeska

Cele  projektu:

 • W dzisiejszych czasach różnica postrzegana bywa jako potyczka. W rzeczywistości, każda różnica istniejąca w świecie nie jest walką, lecz cudem. A cuda łącząc się – tworzą niebo. W skrócie poprzez  współpracę różnych kultur chcieliśmy  udowodnić, że różnice istniejące w świecie oznaczają bogactwo.
 •             Kolejnym celem naszego projektu było  pokazanie, że różnice poszerzają ludzkie horyzonty i rozwijają mentalność. Chcieliśmy  także zachęcić młode generacje do eliminowania ich uprzedzeń w stosunku do innych kultur.
 •             Wykorzystanie edukacji było kolejnym celem. Różne edukacje przynoszą różne praktyki a także udoskonalają, ulepszają różne osobowości. Pragnęliśmy udowodnić, że różnica oznacza urozmaicenie i bogactwo. Chcieliśmy to osiągnąć poprzez ten projekt. Mieliśmy okazję zobaczyć jak inne systemy edukacyjne są zbudowane i jakie różnice kulturowe zawierają ich programy nauczania. Jeżeli takowe istnieją lub pojawią się inne różnice mogliśmy zastosować je w naszych programach zajęć.
 •             Przy pomocy tego projektu poznaliśmy różne style życia, tradycje i obyczaje. A dzięki temu partnerstwu, mogliśmy  odkryć „ducha walki” (poczucie współpracy) i pokazać jak różne kultury współpracują razem dla swojej przyszłości.

Tematy:

 •  różnice kulturowe
 •  szacunek do innych poglądów
 •  efekt ograniczonego umysłu na różne kultury
 •  eliminacja przesądów
 •  stworzenie mostów pomiędzy kulturami
 •  eliminacja uprzedzeń w stosunku do innych kultur
 •  prezentacja kultury każdego z krajów

Realizacja projektu:

 • Organizowanie seminariów z ekspertami w celu eliminowania trudności w komunikacji kulturowej
 •  Opowiadanie o kulturze naszego kraju przy użyciu krótkich historyjek napisanych przez naszych uczniów
 • Pokazywanie dóbr kultury w formie fotografii
 • Demonstrowanie dóbr kultury
 • Spotkania partnerskie
 • Użycie metody tłumaczenia: przygotowanie plakatów o kulturach i braterstwie / siostrzeństwie
 • Wizyty, zwiedzanie pobliskich miast i miejsc w pobliżu szkoły
 • Budowa scen/ekspozycji gdzie będziemy mogli zaprezentować różnorodność kulturową
 • Korzystanie i odnoszenie korzyści z naszych lekcji, takich jak sztuka, plastyka, geografia, kultura i literatura mające na celu udoskonalanie różnorodności kulturowej.

Koordynator:  Anna Chudy

The Power of Pwerforming

2013-2015

Szkoły partnerskie:

 • Zespół Szkół im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach Publiczne Gimnazjum Polska
 • Ecole Privee Fieldgen – Luksemburg
 • Nurmon yläaste – Finlandia
 • Gimnasium Ohmoor Niemcy
 • Institut Moli de la Vila – Hiszpania
 • Ozel Denizli Doga Ortaokulu – Turcja

Cele  projektu:

 •  idea działania czyli poznawanie nowych rzeczy poprzez ich wykonywanie w praktyce;

 Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach są raczej krótkowidzami, ich życie jest szybkie i pełne akcji. Uczenie się w tradycyjny sposób, czytając  tylko książki i ucząc się na pamięć, jest trudne. Uczenie się przez doświadczanie i wykonywania jest jeszcze ważniejsze dziś niż było wcześniej. Edgar Dale mówi o znaczeniu i efektywności przeżywania i wykonywania rzeczy, które masz się nauczyć – jeśli czytasz coś, dowiesz się tylko 10% tego co czytasz; jednak podczas wykonywania czegoś, można wchłonąć nawet 90% informacji.

 • budzenie u młodzieży zainteresowanie nauką;  

Nie próbować zmuszać ich  do zapamiętywania wyłącznie encyklopedycznej wiedzy. Ciekawość młodych ludzi do poznania życia w  innych państwa powinno obudzić w nich chęć do uczenia się  o innych kulturach, a jednocześnie  odkrywać na nowo  zwyczaje i tradycje własnego kraju, wiedzy o swojej historii i korzeniach.

 •  kształtowanie poczucia własnej wartości, dzielenie się informacjami o sobie i swoim pochodzeniu;

W realizację projektu  zaangażowano  jak  najwięcej uczniów;  zachęcano  nawet nieśmiałych, a także dzieci ze specjalnymi potrzebami do udziału w międzynarodowej współpracy.

 •   doskonalenia   umiejętności w posługiwaniu się językami obcymi;
 • poszerzenie wiedzy młodych ludzi na temat zwyczajów i tradycji w innych krajach europejskich;
 •  nawiązanie wśród młodzieży w Europie  wiele kontaktów osobistych i przyjaźni;

Realizacja projektu:

Praca nad tematami, które są częścią codziennego życia młodych ludzi, sprawiała, że projekt był dla nastolatków  łatwy  do zrozumienia i zastosowania w praktyce.

Tematy:

 • narodowy sport, gra lub taniec
  •  tradycyjna potrawa czyli gotowanie
 •  historia
 •  dzieło sztuki
 •  rzemiosło
 •  szczególne cechy  narodowe oraz tradycje (np. święta, ciekawostki…)

Praca nad tematami odbywała się w szkołach macierzystych, podczas wizyt w szkołach partnerskich, na platformie e-twinning.

Koordynator projektu: Halina Wantuch