Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r


Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.


Ferie zimowe –

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

  16  – 29 stycznia 2023 r.


Wiosenna przerwa świąteczna

06 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.


Egzamin ósmoklasisty:
 maja 2023 r. –  język polski
 maja 2023 r. –   matematyka
 maja 2023 r. –  język obcy nowożytny

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca – 2023 r.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.


Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 14. 10. 2022 r.  –  piątek
  2. 31. 10. 2022 r.poniedziałek
  3. 02. 05. 2023 r. – wtorek
  4.  maj 2023 r. –  język polski – egzamin ósmoklasisty
  5. maj 2023 r. –   matematyka- egzamin ósmoklasisty
  6.  maj 2023 r. –  język obcy nowożytny – egzamin ósmoklasisty
  7. 01. 06. 2023 r. Dzień dziecka
  8. 09. 06. 2023 r. – piątek po Bożym Ciele
  9. 19. 06. 2023 r. poniedziałek

termin rekolekcji – po otrzymaniu informacji od księdza


WAŻNE ŚWIĘTA – DNI USTAWOWO WOLNE

1 listopada 2022 –Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 – Święto Niepodległości

25 – 26 grudnia 2022 r.  – Boże Narodzenie

1 stycznia 2023 r. – Nowy Rok

6 stycznia 2023 r.  – Święto Trzech Króli

09 – 10 kwietnia 2023 r. – Wielkanoc

1 maja 2022 r.  – Święto Pracy

3 maja 2023 r. – Święto Konstytucji 3 – go Maja

08 czerwca 2023 r.  – Boże Ciało