Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r


Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.


Ferie zimowe –

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

  29 stycznia – 11 lutego 2024 r.


Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.


Egzamin ósmoklasisty:
14 maja 2023 r. –  język polski
 15 maja 2023 r. –   matematyka
26  maja 2023 r. –  język obcy nowożytny

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca – 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.


Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 2. 11.2023 r.  –  czwartek
  2. 3. 11.2023 r.piątek
  3. 02. 05.2024 r. – czwartek
  4.  14.05.2024 r. –  język polski – egzamin ósmoklasisty
  5. 15.05.2024 r. –  matematyka- egzamin ósmoklasisty
  6.  16.05.2024 r. –  język obcy nowożytny – egzamin ósmoklasisty
  7. 31. 05. 2024 r. piątek
  8. 18. 06. 2024 r. – wtorek

termin rekolekcji – po otrzymaniu informacji od księdza


WAŻNE ŚWIĘTA – DNI USTAWOWO WOLNE

1 listopada 2023 r. –Wszystkich Świętych

11 listopada 2023 r. – Święto Niepodległości

25 – 26 grudnia 2022 r.  – Boże Narodzenie

1 stycznia 2024 r. – Nowy Rok

6 stycznia 2024 r.  – Święto Trzech Króli

31 marca – 1 kwietnia 2024 r. – Wielkanoc

1 maja 2024 r.  – Święto Pracy

3 maja 2024 r. – Święto Konstytucji 3 – go Maja

30 maja 2024 r.  – Boże Ciało