OGŁOSZENIA/KOMUNIKATY

OGŁOSZENIE Z DNIA 7.02.2024 r.

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach informuje, że   rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych oraz do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach.

W dniach: od 12 lutego 2024 r. do  23 lutego 2023 r. do godziny 15.00, należy złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  lub do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do oddziału przedszkolnego mogą składać podania rodzice dzieci 3, 4 letnich, do „0”- 5 i 6 letnich. Dotyczy to również dzieci które uczęszczają w bieżącym roku szkolnym do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach.

Dzieci w wieku sześciu lat muszą obowiązkowo odbyć edukację przedszkolną.

Komplety dokumentów (wniosek wraz z załącznikami) znajdą Państwo:

1 – na szkolnej stronie internetowej szkoły (zakładka: „Rekrutacja 2024/2025”);
2 – w sekretariacie szkoły;
(od 12. 02. 2024 r.)

 1. dokumenty należy terminowo złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 8:00–14:00.

W razie pytań proszę dzwonić do szkoły lub pisać  na adres mailowy szkoły.

Dyrektor Szkoły Grzegorz Markowicz

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.08.2023 R.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy, przesyła w załączeniu informacje dot. wytycznych dla placówek oświatowo-wychowawczych w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z grupy Legionella.

https://zdzarysp.educzarna.pl/wp-content/uploads/2023/09/Wystapienie-do-placowek-oswiatowych-ws.Legionelli.pdf

OGŁOSZENIE

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach informuje, że   rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych oraz do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w  Żdżarach.

W dniach: od 01 lutego 2023 r. do  17 lutego 2023 r. do godziny 15.00, należy złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  lub do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do oddziału przedszkolnego mogą składać podania rodzice dzieci 3, 4 letnich, do „0”- 5 i 6 letnich. Dotyczy to również dzieci które uczęszczają w bieżącym roku szkolnym do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach.

Rodzice dzieci które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym po

Dzieci w wieku sześciu lat muszą obowiązkowo odbyć edukację przedszkolną.

Komplety dokumentów (wniosek wraz z załącznikami) znajdą Państwo:

1 – na szkolnej stronie internetowej szkoły (zakładka: „Rekrutacja 2023/2024”);
2 – w sekretariacie szkoły;
(od 26. 02. 2023 r.)

 1. dokumenty należy terminowo złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 8:00–14:00.

W razie pytań proszę dzwonić do szkoły lub pisać  na adres mailowy szkoły.

Dyrektor Szkoły Grzegorz Markowicz

DNI TEMATYCZNE

Dni tematyczne – w te dni ubieramy się na dany temat. Jesteśmy również zwolnieni z odpowiedzi ustnych, zadań domowych, a także z niezapowiedzianych kartkówek.

 21.12.2022 – Dzień na biało

03.01.2023 – Dzień w piżamie

16.02.2023 – Dzień lat 70.

24.03.2023 – Dzień celebryty

13.04.2023 – Dzień postaci z Bajek

15.05.2023 – Dzień w klapkach

14.06.2023 – Dzień bez plecaka

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA

     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. Pod tym numerem  dyżuruje także psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim).
https://brpd.gov.pl/2022/03/07/w-kazdy-poniedzialek-dyzur-prawnika-specjalisty-do-spraw-uchodzcow-i-cudzoziemcow/

PODARUJ 1%

Drodzy Rodzice!

W 2020 roku otrzymaliśmy od Fundacji Śnieżki ,,Twoja Szansa” z Dębicy

zabawki i gry do oddziału przedszkolnego i świetlicy szkolnej.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie w miarę możliwości 1% podatku dochodowego dla Fundacji. Wpływy, które otrzymuje Fundacja z tego tytułu, są dla niej nieocenionym wsparciem. Być może Fundacja wesprze nas jeszcze w przyszłości.

Jak przekazać 1% podatku Fundacji Śnieżki Twoja Szansa?

W odpowiednim polu rozliczenia podatkowego wpisz nasz numer KRS – 0000231088.

Gorąco zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego.

Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach.

GRANT NA ZAKUP SPRZĘTU DLA UCZNIÓW

Gmina Czarna pozyskała dofinansowanie w ramach projektu „Zdalna Szkoła” w formie grantu o wartości 70 000,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów

W związku z występującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zagrożeniem epidemicznym, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, wprowadzono w placówkach oświatowych nauczanie zdalne.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez Ministerstwo Cyfryzacji, Gmina Czarna pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu multimedialnego do nauki zdalnej, który będzie umożliwiał uczniom uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w systemie kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Gmina Czarna złożyła wniosek o przyznanie grantu 2.04.2020 r. i znalazła się w wykazie Grantobiorców wyłonionych do przyznania  dofinansowania.

17 kwietnia 2020 r.  sprzęt multimedialny (65 tabletów) trafił już do uczniów.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic  w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczący  realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione

Ogłoszenie!

      Informujemy, że w dniach od 25 listopada 2019 r. do 2 stycznia 2020 r. przeprowadzona zostanie w naszej szkole akcja charytatywna pod hasłem „Góra Grosza”, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w tym szlachetnym przedsięwzięciu, które organizowane jest w naszym kraju już od dwudziestu lat. Jesteśmy przekonani, że również w bieżącym roku to niezwykłe dzieło spotka się z wielkim zaangażowaniem, wrażliwością i zrozumieniem z Waszej strony. Liczymy na Waszą pomoc, jako że liczy się KAŻDY GROSZ !

                                  Samorząd Uczniowski

Żdżary, 25. 11. 2019 r.

 O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żdżarach informuje, że zebranie informacyjne dla rodziców odbędzie się w dniu 10. 12. 2019 r. (wtorek) o godzinie 1700 w stołówce szkolnej.

Obecność wszystkich obowiązkowa.


Żdżary 10. 10. 2019 r.

Dentobus w Żdżarach

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach informuje wszystkich rodziców, że w dniach 12 i 13 grudnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły będą mogli skorzystać z bezpłatnych świadczeń stomatologicznych, świadczonych w Dentobusie. Dentobus ustawiony będzie na parkingu obok szkoły.

Lekarz stomatolog będzie przyjmował w nim dzieci od godz. 9:00.

Dentobus jest mobilnym, w pełni wyposażonym gabinetem stomatologicznym, z lekarzem stomatologiem i asystentką stomatologiczną. Są w nim udzielane świadczenia profilaktyczne. Dentobus ma ułatwić dzieciom i młodzieży dostęp do opieki stomatologicznej, bez ponoszenia przez rodziców dodatkowych kosztów.

 Aby dzieci mogły skorzystać z bezpłatnych świadczeń stomatologicznych, niezbędna jest pisemna zgoda rodzica. Druk powyższej zgody został rozdany uniom.

Grzegorz Markowicz

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach


Warszawa, 7 października 2019 r. 

Informacja

na temat potencjalnych zagrożeń związanych
ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.
Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem
po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Co to są e-papierosy?

E-papieros to inaczej elektroniczny system dostarczający nikotynę.

E-papierosy to urządzenia elektroniczne, które podgrzewają ciecz i wytwarzają aerozol lub mieszankę małych cząstek w powietrzu. Mają wiele kształtów i rozmiarów. Większość z nich ma baterię, element grzewczy i miejsce na tzw. liquid. Niektóre e-papierosy wyglądają jak zwykłe papierosy, cygara lub fajki.
Inne przypominają pamięć USB, długopis lub przedmioty codziennego użytku.

Papierosy elektroniczne funkcjonują pod różnymi nazwami: e-papierosy, e-fajki lub systemy dostarczania nikotyny (ENDS).

W skład e-liquidu wchodzą: glikol propylenowy i/lub gliceryna, woda lub etanol, nikotyna (od 0 do 20 mg/ml) oraz dodatki smakowo-zapachowe. Obecnie istnieje ponad 8 000 różnych rodzajów e-liquidu o owocowych bądź słodkich smakach (m.in.: czekolada, popcorn, guma balonowa, wanilia), które mają na celu zachęcić młode osoby do sięgnięcia po e-papierosa.

Korzystanie z e-papierosa jest czasem nazywane „wapowaniem”
lub „JUULINGIEM”.

Jak działają e-papierosy?

E-papieros działa na zasadzie podgrzewania płynu (e-liquid) do temperatury około 200oC, tworząc przy tym aerozol, który jest wdychany przez użytkownika. Zwykle zawiera on nikotynę, aromaty i inne substancje chemiczne.

Użytkownicy wdychają aerozol z e-papierosów do płuc. Mogą go również wdychać osoby postronne, gdy użytkownik wydycha go w powietrze.

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że urządzenia do palenia e-papierosów mogą być używane do dostarczania substancji psychoaktywnych.

Co znajduje się w aerozolu z e-papierosa?

Aerozol z e-papierosów jest szkodliwą „parą wodną”. Aerozol do e-papierosów, który użytkownicy wdychają, może zawierać szkodliwe substancje, w tym:

 • acetaldehyd,
 • formaldehyd,
 • akroleinę,
 • propanal,
 • nikotynę,
 • aceton,
 • o-metyl-benzaldehyd,
 • karcinogenne nitrozaminy.

Użycie e-papierosa powoduje emisję pyłu zawieszonego (PM2.5)
oraz najdrobniejszych cząstek (UFPs), których stężenie wzrasta w powietrzu otaczającym e-palacza.

Co to jest JUUL?

JUUL to forma e-papierosa – urządzenie do vapingu o systemie zamkniętym, które nie jest przeznaczone do napełniania. Inteligentny mechanizm podgrzewający w urządzeniach JUUL wytwarza aerozol. Został zaprojektowany tak, aby ograniczać spalanie. Akumulator urządzenia JUUL ładuje się przez stację dokującą USB.

Wszystkie e-papierosy JUUL mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia. JUUL używa płynnych wkładów nikotynowych zwanych „podami”, które są dostępne w smakach atrakcyjnych dla młodzieży.

Problem używania e-papierosów

W Polsce papierosy istnieją już od 13 lat, jednak ich prawdziwa ekspansja na naszym rynku nastąpiła w latach 2008-2009.W tym okresie powstało najwięcej firm handlującymi tymi produktami, a za tym nastąpił lawinowy wzrost liczby użytkowników papierosów elektronicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, iż właśnie w latach 2008-2012 w krajach Ameryki Płn., UE i Korei Płd. co najmniej dwukrotnie zwiększyła się liczba osób dorosłych używających tych produktów.

E-papierosy zyskały największą popularność wśród młodzieży. Przykładem
są Stany Zjednoczone, w których w 2011 roku e-papierosów używało 1,4% gimnazjalistów i 2,7% uczniów szkół średnich, a już rok później e-papierosy paliło odpowiednio 4,7% i 10% uczniów tych szkół. Innym przykładem może być Wielka Brytania. W 2013 roku 7% młodych mieszkańców tego kraju w wieku
11-18 lat zadeklarowało, iż przynajmniej raz w życiu korzystało z elektronicznych papierosów. W 2015 roku liczba ta wzrosła do 13%!

Polska negatywnie wyróżnia się na tle innych państw. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów jest bardzo wysoki, szczególnie w grupie nastolatków i młodych dorosłych. Coraz więcej uczniów przychodzi do szkoły
z elektronicznymi papierosami. Wielu z nich pali podczas przerw. Mimo, że szkoły wprowadzają regulaminy o zakazie używania e-papierosów, nie powoduje to spadku liczby użytkowników. Badania porównawcze przeprowadzone w 2011 roku i w 2014 roku wśród uczniów w wieku 15-19 lat wskazują, że liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e-papierosa, wzrosła od 2011 roku sześciokrotnie. Nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowało ich co najmniej raz życiu.

Ponad połowa badanych (54,8%) uważała, że e-papierosy są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy! Używanie e-papierosów jest traktowane przez młodzież jako mniej ryzykowne. Ponadto e-papierosy wyglądają atrakcyjnie, co osłabia negatywne przekonania na temat ich wpływu na zdrowie. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne.

Jakie jest ryzyko zdrowotne związane z używaniem e-papierosów?

Istnieją dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych.

Układ narządów Skutki zdrowotne wynikające z użycia
e-papierosa
Układ oddechowy – podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych (Vardavas et al., 2012),
– zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach (Scheffler et al., 2015; Grana et al., 2014).
Układ immunologiczny – indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych (Scott et al., 2018),
– zmniejszenie wydajności układu odpornościowego (Sussan et al., 2015),
– zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc (Miyashita et al., 2018).
Ośrodkowy
układ nerwowy
– zmiany behawioralne (Grana et al., 2014),
– upośledzenie pamięci (modele zwierzęce) (Farsalinos et al., 2014),
– skurcze mięśni i drżenie mięśni (Farsalinos et al., 2014).
Pozostałe układy – podrażnienie oczu (Grana et al., 2014),
– kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia (Hess et al., 2017),
– nudności i wymioty (Hess et al., 2017),
– podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej (Jensen et al., 2015).

Co więcej, badania naukowe opublikowane w 2019 r. (Caporale et al., 2019) pokazują, że nawet beznikotynowe e-papierosy mogą być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych.

Najnowsze doniesienia medialne (z 23 sierpnia 2019 r.) donoszą o pierwszej śmierci dorosłego pacjenta związanej z ciężką chorobą układu oddechowego. Zgon jest wiązany z użyciem e-papierosów. Amerykańskie szpitale głośno mówią o coraz większej liczbie bardzo młodych osób palących e-papierosy, które trafiają do szpitali z problemami oddechowymi. Jedynym czynnikiem wspólnym w tych przypadkach jest używanie e-liquidów.

Co zrobić, aby uchronić dzieci przed używaniem
e-papierosów?

 • Daj dobry przykład. Jeśli palisz, nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia.
 • Porozmawiaj ze swoim dzieckiem lub nastolatkiem o tym, dlaczego e-papierosy są dla nich szkodliwe. Nigdy nie jest za późno na pierwszy krok.
 • Poinformuj dziecko, jaki jest twój stosunek do wszystkich wyrobów tytoniowych. Wyraź zdecydowany sprzeciw dla stosowania takich produktów. Uzasadniaj, dlaczego nie są one bezpieczne.
 • Porozmawiaj z nauczycielami na temat egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.