Informacje

Informacja dotycząca wpłat, zapisów, odpisów, za żywienie dzieci w stołówce szkolnej,w roku szkolnym 2020/2021

w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach

Szanowni Państwo,

Wpłaty za posiłki należy dokonywać niezwłocznie do 7 dnia każdego miesiąca wyłącznie przelewem (jeżeli 7 dzień miesiąca wypada w niedzielę bądź dzień wolny od nauki, wówczas następny dzień roboczy jest końcowym dniem rozliczeniowym).

Dane do przelewu:

Nr konta: 78 1020 4405 0000 2202 0596 6595

Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdżarach Żdżary 75 a, 39-215 Czarna

Tytułem: Opłata za żywienie (imię i nazwisko ucznia) za miesiąc………….

kwota ( w zależności od ilości dni żywieniowych i obecności ucznia).

Informacja o płatności za miesiąc w którym uczeń spożywał posiłek będzie wysyłana na dziennik eletroniczny lub pocztę elektroniczną do rodzica.

W przypadku  dłuższej (minimum 2 dni) nieobecności ucznia w szkole w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt do intendentki:

  1. zgłasza rodzic/prawny opiekun osobiście lub telefonicznie (tel.14 6395939 ) do godziny 6:30 rano w dzień nieobecności (wówczas odpis będzie obowiązywał od dnia zgłoszenia)
  2. lub dzień wcześniej (wówczas odpis będzie obowiązywał od kolejnego dnia)
  3. uczeń okazuje pisemną informację od rodzica/prawnego opiekuna (wówczas odpis będzie obowiązywał od kolejnego dnia)

Rezygnację z żywienia w następnym miesiącu należy zgłosić do intendentki najpóźniej do ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

Zapis na  żywienie od następnego miesiąca należy zgłosić do intendentki najpóźniej pierwszego dnia bieżącego miesiąca.

cena za posiłek

w roku szkolnym 2020/2021

2,50 zł.

śniadania dla dzieci z oddziału przedszkolnego

w roku szkolnym 2020/2021

1,50 zł.