NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

W bieżącym roku nasza szkoła została zakwalifikowana do grupy szkół, które otrzymały dotację i przystąpiły do realizacji rządowego projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 – Priorytet 3. Celem tego programu jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce poprzez realizację programów stworzonych przez instytucje, które zdecydowały się ubiegać o fundusze na zakup książek.

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji tego przedsięwzięcia. Opracowany został szkolny projekt, zgodny z wymogami postawionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoła otrzymała 5000 zł. Wsparcie finansowe obejmuje zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami.

Previous Article
Next Article