KARTA ROWEROWA

Ciężka praca i ciągłe powtarzanie przepisów ruchu drogowego wreszcie przyniosły oczekiwane rezultaty. Po pozytywnym zaliczeniu testów pozostała jeszcze część praktyczna i ta odbyła się w obecności  Policji z komisariatu  w Czarnej. Było sporo stresu a nawet kilkukrotnego powtarzania niektórych elementów toru przejazdu ale ostatecznie udało się i egzamin został zaliczony. Uczniów do egzaminu przygotowywali nauczyciele – pani Renata Brzeska, pan Tomasz Lesiak oraz pan Grzegorz Markowicz. Gratulujemy uczniom zdania egzaminu i życzymy bezpiecznego poruszania się na rowerach po drogach publicznych.

Zdjęcia

Previous Article
Next Article